struisvogel groep boogschutter olifant zeilen

coaching, training & advies voor managers en professionals

Rogare begeleidt blijvende verandering in houding en gedrag door inspirerende trainingen, workshops en persoonlijke coaching op maat.

 

Vanuit de overtuiging dat ieder mens ergens bij wil horen, wil bijdragen en richting wil krijgen, gaan we met mensen individueel en in teamverband op zoek naar wat hen drijft, wat hen beweegt om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen, of wat hen daar juist in blokkeert. Waarom ze zich gedragen zoals ze zich gedragen. Om te weten wat er echt speelt, wat mensen onder de oppervlakte en ten diepste beweegt, is vertrouwen essentieel. Onze aanpak is daarom gebaseerd op vertrouwen. We begeleiden mensen in het durven vertrouwen, in zichzelf, in anderen, door hen eerst ons eigen vertrouwen te geven. Rogare betekent in het Latijn: vragen (stellen). Zo werken we. Vanuit onze professionele en liefdevolle nieuwsgierigheid laten we onze klanten de kracht in zichzelf en tegelijkertijd de kracht van het vragen stellen te ontdekken. Door mensen individueel en in teams de tijd te geven na te denken over wat hen beweegt, wat hen motiveert en blokkeert, brengen we een werkelijk verandering in houding en gedrag op gang.

De wereld is niet ideaal. ook jouw wereld niet. Je zou graag willen dat er dingen veranderen. Dat anderen... Wat kun jij zelf doen? Hoe kun jij bijdragen aan die verandering? Houd het klein en neem je iedere dag een klein stapje voor, binnen jouw cirkel van invloed. Verras je zelf!

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, dat het team waarvan jij onderdeel uitmaakte, volledig in flow was. Dat je met elkaar de wereld aan kon! Zou je dat niet vaker willen? Waar vind je daartoe de sleutel? Niet in structuren en procedures. Wel in onderling vertrouwen en verbinding.

Of je je strategie wil formuleren, een businessplan wil schrijven, of een belangrijk project tot een goed einde wil brengen, het resultaat vereist draagvlak en eigenaarschap van alle betrokkenen. Luisteren, verwachtingen management en begrijpen zijn daarin essentieel.

 

Ervaringen van opdrachtgevers

 

Rogare wordt door haar klanten en business partners gewaardeerd om de betrokkenheid en de professionele, mensgerichte aanpak. Afspraak is afspraak. Klantgericht en niet klantgezwicht. Met een duidelijke visie op verandering.

 

Verschil maken
12-05-2017

Toen de week tot een einde kwam en afscheid de kamer vulde, herkende iedereen wat een waardevolle week het was geweest.  Een training waaraan ik met scepsis aan de training begon, eindigde als een enorm motiverende ervaring. Vriendschappen werden ontwikkeld en motivatie niveaus waren hoog. Dankzij Rogare en AkzoNobel gingen zestien medewerkers terug naar hun kantoor ergens op de wereld, klaar en gemotiveerd om ​​verschil te maken.

Craig McTaggart

AkzoNobel Industrial Finishes

 

Groeistuipen
12-05-2017

Een architectenbureau, dat zich concentreert op gebiedsontwikkeling en urbanisatie, heeft de crisis doorstaan en groeit de laatste jaren snel. De directeur heeft besloten om de leiding van het bedrijf niet langer alleen te doen, en breidt zijn MT uit met vier seniore medewerkers. Hij vraagt Rogare om dit nieuwe partnerteam te begeleiden in hun nieuwe rol, op gebieden als samenwerking, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en voorbeeldgedrag en leiderschap. Zo helpt hij hen hun leiderschapsrol in te vullen en als team hun organisatie in haar verdere ontwikkeling te leiden. Hans coacht de partners individueel en organiseert workshops met het team en met de organisatie, die hen helpen in de verdere ontwikkeling. 

Door de 'storming'
12-05-2017

Een research and development divisie van een grote technologie onderneming bestaat bij het projectmatig werk, dat zij uitvoeren in telkens weer andere teams van specialisten. Samen met anderen begeleidt Hans de teams die behoefte hebben om een blijvende stap te zetten in hun ontwikkeling. De aanleidingen verschillen van opstarten ('wij staan als nieuw team voor een uitdagende opdracht en willen een vliegende start maken'), doorstarten ('we zijn best goed bezig, maar hebben het gevoel dat de samenwerking echt beter kan') tot opschudden ('irritatie en conflict beinvloedt de performance van ons team; er moet iets gebeuren'). Onze Core Skills training geeft veel aandacht aan Context, Relatie en Proces, en leidt het team door de verschillende fasen van teamontwikkeling. Het resultaat is telkens een opener, blijer en effectiever team, dat bijdraagt aan een meer flexibele en geoliede organisatie. 

De juiste vragen
04-05-2017

Het was fijn werken in de kleine groep. Iedereen kwam aan bod en door dit aantal luisterden we ook allemaal naar elkaar. De inbreng van onze eigen cases was erg leerzaan en soms ook confronterend. Alles kwam aan bod. Het tekenen was erg grappig en de luister-oefeningen leuk om te doen. Ik heb veel inzichten gekregen in deze dag over Business Communicatie.

Ik vind het leuk om te zien dat jij toch altijd weer de juiste vragen weet te stellen en de mensen laat kijken naar zichzelf. De beste manier om stil te staan bij mijn eigen gedrag!

 

deelnemer 1-daagse training Business Communicatie

AkzoNobel Industrial Chemicals

Naar een hoger plan
04-05-2017

Hans heb ik leren kennen en vooral ervaren als een coach/begeleider met een duidelijke visie over omgang met mensen, communicatie tussen mensen en persoonlijke ontwikkeling.
Hij brengt dat op een bijzondere, eigen wijze in de praktijk: strak en zuiver in de leer. De trainingen die Hans in 2007 en 2008 in het kader van een cultuurverandering aan onze collega’s heeft gegeven, bracht onze gehele onderneming (destijds 60 mensen) op een hoger plan.
Een knappe prestatie, vooral omdat het een duurzame verandering heeft opgeleverd waar we nog steeds de vruchten van plukken (inmiddels met 130 mensen). Mooi werk dus !

[In 2013 en 2014 is het trainingsprogramma herhaald als een refresh en om nieuw aangenomen mensen aan boord te brengen.]

 

René Timmermans,

DGA - Pulse Business Solutions